Brunstein - Braunstein

Kroniek Brunstein

Een genealogisch onderzoek is nooit „af”: elke beantwoorde vraag roept weer twee nieuwe op; er zijn altijd weer nieuwe sporen te volgen. Maar eens moet men er een streep onder durven zetten.

Op zoek naar de oerstam, waarvan de Nederlandse Bruijnesteijns en Bruijnsteens afstammen, verrichtte ik uitgebreid onderzoek naar alle Brun- en Braunsteins, voornamelijk in het Duitse taalgebied. Toen na 13 jaar intensief speurwerk duidelijk werd om welke Duitse Brunstein-stam het ging, en de verder bijeengebrachte informatie (27 stammen !) dus eigenlijk overbodig werd, besloot ik alle gevonden resultaten éénmaal zo volledig en uitgebreid mogelijk in een boek vast te leggen. Het kostte nog eens twee jaar om enige afrondende gegevens te verzamelen en de definitieve tekst samen te stellen.

Eind 1999 verscheen dan eindelijk de

Chronik Brunstein,

912 dicht bedrukte bladzijden met de geschiedenis van de Brun- en Braunsteins vanaf de middeleeuwen tot heden. Het is een „bijbel” geworden van 21 × 30 cm2 (A4), 58 mm dik, gebonden in donkerbruin kunstleer met goudopdruk. ISBN 90-802962-2-8.

De volgende stammen zijn daarin opgenomen:

Middeleeuwse stammen:
Brunstein gnd. Sconekint (in Westfalen, Hildesheim en Keulen) Brunstein, zoutmijnbezitters in Werl
Brunstein gnd. Von Westerhem (in Recklinghausen en Bochum) Brunnenstein, in Andernach

Jongere stammen Br(a)unstein, uit:
Rüthen Böckum Möhnedal Fürstenberg Gotha Bochum
Hessen Leinedal Waldeck Soest Kopenhagen (DK) Oostzeegebied
Sleeswijk (DK) Eifel Keulen Elzas (F) Neckardal Ortenau
Batchka (YU) Lausitz (D en CZ) Boheems Woud (CZ) Aussig (CZ) Joodse stam

Er is een naamregister met 12 557 namen toegevoegd.

Voor de goede orde: de Nederlandse stammen Bruijnesteijn en Bruijnsteen zijn in deze kroniek dus niet opgenomen. Zij stammen af van het geslacht Brunstein genaamd Sconekint. Dat middeleeuwse geslacht is wèl opgenomen – en neemt zelfs de meeste ruimte in: 198 pagina’s – maar vertoont nog enorme lacunes. Als de tijd daarvoor me nog vergund is, hoop ik van de Nederlanders, wellicht tezamen met een verder uitgewerkte Sconekint-stam, een afzonderlijke kroniek te maken.

Er zij nadrukkelijk op gewezen, dat het boek niet bedoeld is als ontspanningslectuur. Het is een wetenschappelijke vastlegging van de onderzoeksresultaten. Daar de erin beschreven families en hun nakomelingen in overgrote meerderheid Duitsers zijn, is de hoofdtekst in het Duits geschreven (de hoofdstukken Kopenhagen en Elzas tevens in het Deens resp. Frans), maar de talrijke weergaven van oude documenten staan in de oorspronkelijke taal, meestal oud-Duits of Latijn. Alle bronnen (originele documenten en literatuur) zijn, voorzover mogelijk, letterlijk weergegeven en op wetenschappelijke wijze geïnterpreteerd.

Wegens de bepalingen betreffende het auteursrecht ten aanzien van de vele geciteerde bronnen, kan deze kroniek geen vrije publicatie zijn, maar is ze slechts beschikbaar voor leden van de in het boek behandelde families, dat wil zeggen voor alle Br(a)unsteins (de Bruijnesteijns en Bruijnsteens daaronder begrepen) en hun verwanten.

De kroniek in oorspronkelijke vorm was verkrijgbaar voor € 100, maar is inmiddels uitverkocht. Er is echter ook een versie op CD-Rom gemaakt. Deze omvat het complete boek in de originele vorm, behoudens correctie van enkele drukfouten, een betere weergave van sommige afbeeldingen, en een geluidsspoor van de Hans Christian Polka, gecomponeerd door C. Braunstein (1838-1893).

Chronik Brunstein CD-Rom De CD is beschikbaar voor € 50. In tegenstelling tot het boek zit hier enige „winst” op, als bijdrage in de enorme kosten van het onderzoek. Wie echter geregistreerd staat als koper van het oorspronkelijke boek, kan de CD voor € 11 ontvangen. Alles inclusief verzendkosten binnen Nederland. Bestelling door overboeking op postbankrekening 803107 t.n.v. Dr. W. Bruijnesteijn v.C. te Arnhem. Kondigt u uw overboeking s.v.p. even aan per email (adres links op uw beeldscherm, onder de navigator), met duidelijke vermelding van het gewenste (CDRom-Brunstein) en van het adres van toezending.

Zoals gezegd was het de bedoeling hiermee het onderzoek naar de buitenlandse Br(a)unsteins als afgesloten te beschouwen. Ongetwijfeld echter zullen er van tijd tot tijd aanvullingen en correcties komen, bijvoorbeeld ingezonden door lezers van de Kroniek. Daarom is een pagina van deze Website daarvoor gereserveerd. U vindt deze via de navigator links op uw beeldscherm, onder Ergänzungen).

Een bijzondere positie onder de Br(a)unsteins wordt ingenomen door de Joodse stam. De oudste gegevens over dit geslacht vinden we in het Roemeens-Oekrainse grensgebied. Daar deze stam zich nauwelijks manifesteert in het Duitse taalgebied, heeft hij pas laat mijn aandacht getrokken, en is in de Kroniek nogal stiefmoederlijk behandeld. Het bleek me echter dat het overgrote deel der hedendaagse Brun- en Braunsteins in de nieuwe wereld (en dat zijn er duizenden !) juist tot deze Joodse stam behoort, waardoor zij thans wereldwijd de grootste Br(a)unstein-stam vormen.
Dat was een reden om in deze site extra aandacht aan hen te besteden. U vindt hen via de navigator links op uw beeldscherm, onder Jewish stock.

Tenslotte: deze Kroniek is voltooid, maar het onderzoek gaat verder, en nu weer vooral gericht op de Nederlandse families. Het oude „rode boekje” daarover dateert van 1982 en is volkomen verouderd. Ik hoop op de medewerking van alle Nederlandse en Vlaamse Bruijnesteijns en Bruijnsteens te mogen rekenen bij het actualiseren van mijn gegevens. Een eerste korte introductie vindt u via de navigator links op uw beeldscherm, onder Bruijnsteen / Bruijnesteijn.

.