Bruijnsteen - Bruijnesteijn

In het Nederlandse taalgebied zijn of waren de volgende geslachten met de naam Bruijnesteijn of Bruijnsteen te onderscheiden:

  1. Een Vlaamse familie Bruynsteen, thans nog slechts enkele personen aldaar omvattend. Rond het begin van de 80-jarige oorlog vluchtten een aantal leden van dit geslacht naar Haarlem, waar zij een zeer talrijk nageslacht hadden, dat echter toch in de 19e eeuw uitgestorven is.
  2. Rond 1580 vestigde zich in Groningen Herman Bruinsteen (Brunstein, Braunstein) uit Keulen. In strikt mannelijke lijn was zijn nakomelingschap al binnen een eeuw uitgestorven. Door het toenmalige plaatselijke gebruik echter, om de eerstgeborene in een gezin de naam (zowel voor- als familienaam) van de grootvader van moederszijde te geven, bleef de naam toch behouden in twee takken: de thans nog voortlevende families Bruijnesteijn en Bruijnsteen.
  3. In 1595 trouwde te Rotterdam een Bruijnesteijn van onbekende herkomst. Hij was de stamvader van een klein, geheel tot Rotterdam beperkt geslacht, waarvan de laatste vertegenwoordiger in 1766 stierf.
  4. In 1653 werd te Genemuiden voor het eerst een Bruinstein gemeld, waarschijnlijk afkomstig uit Duitsland. Twee generaties nakomelingen zijn prominent in Genemuiden terug te vinden. De laatste melding is van 1739.

Al deze families zijn beschreven in een in 1982 verschenen boekje Het Geslacht Bruijnsteen, Bruijnesteijn. De daarin verwerkte gegevens zijn echter sterk verouderd. Een nieuwe, veel uitgebreidere uitgave staat op stapel, maar zal ongetwijfeld nog een paar jaar werk vergen.

Wie zolang niet kan wachten, maar vooral wie meent informatie te kunnen bijdragen voor de nieuwe uitgave, neme contact met mij op via mijn e-mail-adres (onder de navigator).

Zelf stam ik af van de onder (2) genoemde Herman Bruinsteen te Groningen, via zijn dochter Sara Bruinsteen, die we plegen aan te duiden als „tante Saar”. Hermann Br(a)unstein stamde uit de Keulse familie Brunstein gnt. Sconekint. Sara is in 1606 getrouwd met een Halewegh, ongetwijfeld van de Groningse familie Halewegh. Van deze familie Halewegh zijn echter helaas alleen jongere generaties bekend. De plaats van Sara's echtgenoot binnen deze familie is dan ook nog niet opgehelderd.

Oudere families Halewegh zijn in Nederland slechts bekend uit Deventer en Culemborg, maar het is vrijwel zeker, dat de Groningers daarvan niet afstammen. Ook een uitgebreid onderzoek naar het Vlaamse geslacht Van Heilewegen bleek een dood spoor.

Tenslotte heeft de overtuiging postgevat, dat de Groningse Haleweghs een tak vormen van het Deense geslacht Halvegge, waarvan een telg ca 1525 in Lier (bij Antwerpen) verbleef.

Verdere gegevens over al deze families vindt u met behulp van de navigator links op uw beeldscherm.