Genealogie
Het onderzoek naar mijn voorouders

Naar mijn overtuiging is iemand pas echt dood, wanneer hij of zij vergeten is, wanneer niemand meer weet dat hij/zij ooit bestaan heeft. Dit was mijn diepste drijfveer om mij al vanaf mijn kinderjaren te interesseren voor mijn voorouders en te trachten hen weer „tot leven te brengen” door gegevens over hen te verzamelen. Inmiddels heb ik meer dan 50 jaar de genealogie beoefend, al naar mijn wisselende levensomstandigheden met onderbrekingen, oppervlakkig, of juist heel intensief en diepgaand.

Langzamerhand lijkt de tijd mij daar om tot afrondingen te komen, en te zorgen dat alles wat ik gevonden heb voor het nageslacht behouden blijft, zodat de betrokkenen niet weer opnieuw in volkomen vergetelheid kunnen wegzinken. Ten dele is dit reeds geschied door publicaties in boekvorm, in tijdschriften of op CDRom. Ten anderen dele zal dat op deze website geschieden.

Mijn onderzoeksresultaten, soms rechtstreekse voorouders betreffend, maar soms ook vergeefse dwaalsporen beschrijvend (wellicht voor anderen van belang), laten zich als volgt indelen:

1. Mijn eigen kwartierstaat.
2. Bruijnsteen en Bruijnesteijn.
3. Brunstein en Braunstein.
4. Coppenrath.
5. Van Lammeren.
6. Halvegge en Væbner.
7. Halewegh.
8. Van Heilewegen en Verheyleweghen.

Door op de betreffende vermelding in de navigator links op uw scherm te klikken komt u op een pagina met nadere informatie. (De pagina Coppenrath is alleen in het Duits beschikbaar en staat dan ook alleen in de Duitse sectie van de navigator.)

Overbodig te zeggen, dat ik graag in contact kom met anderen, die aansluitende gegevens kunnen verstrekken, of ge´nteresseerd zijn bij mijn gegevens. Mijn e-mail-adres vindt u onder de navigator links op uw scherm.Vele pagina's van deze lokatie zijn pdf-bestanden. Dat was onvermijdelijk wegens de complexe structuur van veel van het gebodene. Om deze pagina's te kunnen zien dient u het programma Adobe Acrobat (versie 4.0 of hoger) of Adobe Acrobat Reader (versie 4.0 of hoger) op uw computer geïnstalleerd te hebben. Indien u daarover nog niet beschikt, kunt u Adobe Acrobat Reader eenvoudig en kosteloos downloaden van https://adobe.com .