Halewegh

Er hebben in Nederland drie geslachten van die naam bestaan:

  1. in Groningen, beschreven in: Dr. W. Bruijnesteijn, De Groningse Familie Halewegh, in Gens Nostra XL (1985), blz. 225-234.
  2. in Deventer, wel onderzocht, maar nog niet systematisch beschreven.
  3. in Culemborg, beschreven in een concept artikel De Culemborgse families Van Lichtevoort en Haelwech.

    Vanzelfsprekend hoop ik nog tot publicatie van artikelen over (2) en (3) te komen.

Van Heilewegen

Dit Vlaamse geslacht - waarvan de hedendaagse nakomelingen de naam Verheylewegen dragen - is door mij uitvoerig beschreven in

  1. Het geslacht Van Heilewegen; I. de adellijke stam, in Genealogische Bladen deel I (1991), blz. 15-25;
  2. Het geslacht Van Heilewegen; II. de oudere niet-adellijke stam, in Genealogische Bladen deel II (1993), blz. 134-171;
  3. Het geslacht Van Heilewegen; III. de jongere niet-adellijke stam, in Genealogische Bladen deel IV, blz. 50-70.

Bij het onderzoek naar deze geslachten heb ik mij beperkt tot de periode vóór ca. 1600. Een uitgebreide voortzetting naar jongere tijd is te vinden in de (Frans-talige) publicatie Verheyleweg(h)en, door L. Verheylewegen (1998), Rue de l'Eau blanche 1, B-5660 Mariembourg-Couvin, BelgiŽ.