0 Gepubliceerd in SEMafoor, augustus 2001, blz. 12, en nadien enigszins gewijzigd.