1 Thans duidelijker op de kaart aan het slot van het artikel Enige friese toponiemen in het eerste millennium op deze website.