1 Gepubliceerd in SEMafoor, februari 2001, blz. 12 en mei 2001, blz. 2.