10 In de Juliaanse tijdrekening is sedert 8 nC elk jaar met een door 4 deelbaar jaartal een schrikkeljaar. Dat was echter puur toeval: de nummering der jaren volgens de christelijke jaartelling is immers pas in 525 nC vastgesteld, dus lang nadat de vierjarige schrikkelcyclus begon !