11 Illig gaat ervanuit, dat gecorrigeerd werd tot de tijd van Julius Cæsar. Het feit dat toch met slechts 10 in plaats van met de dan vereiste 13 dagen gecorrigeerd werd, is een van de pijlers waarop hij zijn theorie van het „erfundene Mittelalter” baseert. In de pauselijke bul van 1582 staat echter met zoveel woorden, dat gecorrigeerd werd naar de toestand tijdens „Nicea” (dus 325 nC).