3 Merk op, dat de feitelijke kustlijn tussen al deze punten aan de vrijheid van de tekenaar wordt overgelaten. Daarvan heb ik in de bijgaande afbeeldingen dan ook royaal „misbruik” gemaakt.