5 De lezer wordt verzocht, de ingetekende contouren van Nederland in deze kaart nog even over het hoofd te zien; die komen verderop aan de orde.