8 Hier en in het volgende verwijs ik naar de door de Stichting Albert Delahaye uitgegeven postume publicatie van Albert Delahaye, Germania = Frans-Vlaanderen bij ..... Ptolemeus (Bavel, 1997).