13 Het werk werd nogal bemoeilijkt door een hele reeks fouten in de „nota's” van Delahaye, waarbij vooral de windrichtingen niet zijn sterkste punt blijken te zijn. Ik verontschuldig hem echter gaarne, beseffend dat het om een postume publicatie gaat, die hij wellicht nog lang niet als persklaar bedoeld had.