1 Gepubliceerd in SEMafoor, november 2000, blz. 18.