5 Dit impliceert geen oordeel mijnerzijds ! Ik wil de discussies slechts ontkoppelen. Misschien is de Karolingische kwestie ook nog best eens een nieuwe discussie waard, en is ook daarvoor een soort semi-traditioneel standpunt mogelijk.