6 Bovendien werden er ter plaatse graven gevonden, die uit de 7e eeuw zouden dateren (Het Valkhof te Nijmegen, Nijmegen 1984, blz. 13). Voor alle zekerheid wil ik dit echter niet als argument gebruiken. Het zou trouwens toch wel vreemd zijn, als deze uiterst strategische plek eeuwenlang onbenut gebleven zou zijn !