7 M. Nijssen, De Anonymus van Ravenna, in voorbereiding.