8 In dat kaartje is volledigheidshalve nog een andere binnen hetzelfde gebied gelegen route (j) van het IA opgenomen: C. Traiana – Teudurum (Tüddern) – Agrippina. Deze route staat hier verder niet ter discussie. Vermeld moet slechts worden, dat op het traject C. Traiana – Teudurum de meetlat wel erg strak moet worden aangetrokken om de afstanden te kunnen waarmaken. Mogelijk is een der deelafstanden in het IA onjuist.