2 Zie A. Verhulst in Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 1, blz. 126 e.v., J.I.S. Zonneveld, Tussen de bergen en de zee, hst 12 en 13, en de artikelen Subatlanticum, Transgressie en Regressie II in de Winkler Prins encyclopedie (8e druk).