3 H. Hettema Jr., De Nederlandsche wateren en plaatsen in den Romeinschen tijd (1938), blz. 7.