4 Zonneveld (o.c., blz. 193) spreekt nadrukkelijk over relatieve zeespiegelbewegingen.