5 Dergelijke discrepanties in de afstanden komen veelvuldig voor; ik „vit” er hier alleen maar op, omdat de plaats niet te vinden was, en die afstand mijn enige houvast was.