7 De plaatsnamen staan in de originele bronnen meestal in een verbogen vorm (de ablativus separativus: vanaf .....). Ik heb ze zo goed mogelijk tot de standaardvorm (de nominativus) herleid. Dat is echter niet altijd op een eenduidige manier mogelijk. En nogmaals: ik ben geen classicus, dus het zal wel eens fout gegaan zijn.