12 De steden en riviermonden zijn dus getekend volgens de coördinaten van Ptolemæus; voor de kustlijn zie voetnoot 3 !